Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sport-technik.cz
Sokolovská 40, 186 00 PRAHA 8    -    Tel.: 222 317 885 Mobil: 602 122 020    -    E-mail: vopicka@sport-technik.cz
 
  Praha 13 - Luka - Bronzová, výstavba otevřeného zimního stadionu s parkovištěm pod ledovou plochou - (r. 2002) - rarita řešení - kluziště v 1.patře, kanadské rozměry NHL(61 x 26 m mezi mantinely), rekordní délka výstavby (říjen 2002 - prosinec 2002)
 
  
 
  Slavnostní otevření zimního stadionu Bronzová (leden 2003)
K. Holý, M. Beneš, M. Vopička, M. Topolánek
 

Chladící trubičky jsou zalité v betonu, pevná strojovna chlazení. Možno použít jako otevřené ledové plochy nebo kryté stadiony. Zajišťujeme různé typy zastřešení, výstavbu sociálního zázemí (šatny, sprchy, WC, místnost pro rolbu).
 
 
  Praha 13 - Luka - Bronzová - zakrytý zimní stadion (2004)
 
   
 
  Zakrytí zimního stadionu Bronzová (r. 2004)
 
 • Výhody
  • stálá kvalita ledu
  • dlouhá životnost
  • nízké energetické ztráty
  • vysoký komfort pro hráče


 • Nevýhody
  • vysoké pořizovací náklady
 
  Pevná strojovna chlazení
 


 
  Kluziště s mantinely ve dne a v noci za umělého osvětlení na speciálních stožárech ve sportovním arálu „Na Františku“ (r. 2004)
 
 
 
  Mobilní strojovna chlazení
 
 
  Detail uložení
chladícího koberce
 
 • Systém chlazení je založen na zcela novém principu. Na asfaltový podklad se nejprve instalují hokejové mantinely, poté se po celé ploše rozvine mobilní mrazicí koberec, který je tvořen soustavou gumových elastických trubiček. Ty jsou pod mantinelem svedeny do mělkého svodného kanálu.


 • Mobilní strojovna chlazení: v blízkosti svodného kanálu je umístěna mobilní strojovna chlazení (kontejner).
  Chladicí médium je pomocí čerpadel vháněno ze strojovny chlazení přes potrubí ve svodném kanálu do systému chladicího koberce z trubiček. Tento systém trubiček je v celé ploše hřiště - kluziště překryt vodopropustným kobercem ze speciálního umělého trávníku, který je zasypán křemičitým pískem. Textilní část umělého trávníku je 100% nasákavá, čímž dojde při mrazení k totálnímu přilnutí koberce k systému chladicích trubiček. Tím je zaručena kompaktnost ledové vrstvy v celé ploše.
  
 
  Mrazící koberec z gumových trubiček, kterými protéká chladící médium. Na trubičky je položen speciální vodopropustný trávník se 100% nasákavou podložkou, který je zasypán křemičitým pískem
 
 
 • Další výhodou tohoto kluziště je skutečnost, že v případě potřeby je možno celý mobilní systém (strojovna chlazení, chladicí trubičky, mantinely a držáky sítí a osvětlení) přemístit do jiné lokality.
 • Po skončení bruslařské sezóny a rozpuštění ledu slouží celá plocha bez jakýchkoliv dalších úprav jako běžné víceúčelové hřiště, na kterém lze provozovat všechny druhy míčových her. Tím je vyřešen největší problém stálých ledových ploch a sice jejich sezónní využitelnost.
 
 
  Pohled na hřiště po rozpuštění ledu, kde se v létě na umělém trávníku hraje kopaná nebo jiné míčové hry
 


 
  Největší ICE Park v Evropě - Plzeň - Lochotín (2006) - při večerním osvětlení a bruslení na kluzišti 20 x 30 m s možností výjezdu do přírody
 
 
 • Jedná se o převratnou novinku v oblasti umělých sportovních povrchů, suché kluziště lze instalovat buď jako mobilní (sezónní použitelnost) nebo pevnou instalaci (speciální know-how podklad).


 • Instalace této hmoty je velmi snadná, desky o rozměrech 2 x 1 m se pokládají k sobě se speciálním úchytem know how firmy „patent“. Ukládání je buď na speciální rošt, který je uložen na připraveném dokonale rovném podkladu (buď vodopropustný asfalt, beton s kari-sítí nebo drátkobeton) - speciální know-how podklad.
 
 • nízké provozní náklady bez připojení inženýrských sítí
 • snadná instalace a demontáž plochy pro bruslení
 • možnost bruslení bez ohledu na počasí a roční období
 • sezónní použitelnost (např. instalace na dno koupališť, která jsou jinak mimo letní sezónu nevyužita, na plochu kurtů a hřišť)
 • nutno upozornit na skutečnost, že polymerové desky je třeba čistit a impregnovat speciálním strojem, který chrání povrch před znečištěním.
 • Novinka roku 2005 - nabízíme speciální umělou hmotu pro bruslení použitelnou za jakýchkoli teplot a klimatických podmínek bez chlazení v rámci exkluzivní spolupráce Sporttechniku Bohemia s firmou INTERICE, která je výhradním dovozcem polymerových panelů pro bruslení americké výroby NASA. Povrch z této hmoty svými vlastnostmi umožňuje bruslení na klasických bruslích, hraní hokeje, krasobruslení, nevyžaduje ke svému provozu žádné energie, ani přívod vody, provoz není omezen silnými mrazy, ani vysokými teplotami v letních měsících.
 
 
  ICE Park - Plzeň - Lochotín z amerických panelů NASA - INTERICE (2006) ve dne s přírodním potokem, mostem, sociálním zázemím, osvětlením a oplocením COREL    - 1200 m2 plochy pro bruslení
 
 
 
  Na slavnostní otevření ICE Parku v Plzni přišlo 2600 lidí. Byla exhibice krasobruslení, hokeje a zpěváků Pop-music.
(zleva: starosta Plzně Winkelbauer, hokejista a ředitel
M. Vopička, J. Linhart INTERICE)
 
 
  Úprava ledové plochy pomocí rolby
 
 1. Plzeň
 2. Tábor
 3. Doksy

realizovaná kluziště

 • rolby pro úpravu ledové plochy
 • ochranné sítě za brankami
 
  Pohled do šatny
 
 
  Hokejová branka
 
 • sportovní vybavení
 • střídačky, lavičky
 • osvětlení, zastřešení
 • sociální zázemí
  (šatny, sprchy, WC)