Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sport-technik.cz
Sokolovská 40, 186 00 PRAHA 8    -    Tel.: 222 317 885 Mobil: 602 122 020    -    E-mail: vopicka@sport-technik.cz
  
 
  Postup údržby antukového kurtu - pohazování novou antukou
 
 • běžná předsezónní jarní údržba
 • vyspravení poničených částí antukového povrchu (nový patent systém „Speciál“ lze provést na poničené části kurtu a napojit jej na stávající antukový povrch)
 • provedení nové patentní desky „Speciál“
 • instalace umělých lajn
 
  Detail položení umělých lajn
 
 


  Sporttechnik Bohemia jako jediný na území ČR a SR vlastní stroj BEAVER 1000 a BEAVER 2000 a má tudíž exkluzivitu na provádění údržby umělé trávy tímto strojem do roku 2030 - viz certifikát

 • údržba umělé trávy II. generace je prováděna strojem BEAVER 1000 na bázi hydraulického systému


 • Proč je třeba umělou trávu renovovat?

 • Oblá zrnka písku, která dávají pískem plněnému trávníku jeho výjimečné sportovně-hrací charakteristiky, jsou také vynikajícím filtrovacím prostředkem. Všechna nečistota (prach, částice, organické látky, ...) se zachycuje v několikamilimetrové horní povrchové vrstvě. Během času se tyto materiály spojí s částečkami písku a zhutní se. Stupeň usazování nečistot je výrazně ovlivňován údržbou. Je-li povrch pravidelně kartáčován a čištěn (nejlépe 1x denně), nemůže dojít k zašlapání znečištěných částic. Pokud je však údržba nedostatečná, postupně se kontaminující látky zanášejí a spojují s pískem a neustálým zatěžováním se vrchní vrstva zkompaktní. Zhutnělá vrstva ztuhne až do tvrdosti betonu.

 • Postup renovace:

 • Ztvrdlý povrch umělého trávníku se namočí vodou a vhání se do něj vzduch pod vysokým tlakem - 140 bar. Okraje kurtu podél oplocení se čistí speciálním přídavným strojem. Zhutnělá povrchová vrstva písku se rozruší a odstraní, nasaje se do zásobníku stroje a následně se odveze k dalšímu čištění. Po odstranění znečištěného písku se vlákna umělého trávníku vracejí do svislé polohy a tím jsou dokonale vyčištěna. Renovovaný umělý trávník je poté znovu zapískován křemičitým pískem. Finální úprava se provádí kartáči pro běžnou údržbu.
 
  Stroj vhání vzduch pod vysokým tlakem do zhutnělého
povrchu
 
 
  Odstranění vysátého písku s nečistotami
 
Sport-Technik Bohemia s.r.o. je držitelem stroje Beaver 1000 (pro trávy 2. generace) a v letošním roce se stal vlastníkem stroje Beaver 2000 (pro trávy 2. i 3. generace) od Angličana Charlese Lawrence a získal výhradní exkluzivitu platnou do roku 2030 pro území České a Slovenské Republiky.
NOVINKA - anglický stroj BEAVER 2000
Známý světový odborník v oboru renovace umělých trávníků se vsypem z křemičitého písku CHARLES LAWRENCE se dlouhá léta zabývá vývojem nových typů strojů, které sledují pokrok ve výrobě a pokládce umělých trávníků se vsypem křemičitého písku. Prvním jeho ojedinělým až zázračným strojem na totální vyčištění zcela zničených trávníků 2. generace byl BEAVER 1000. Poslední jeho novinkou je stroj BEAVER 2000, který dokáže renovovat trávníky 3. generace se vsypem gumového granulátu (fotbalová hřiště), ale také se využívá pro údržbu umělých trávníků 2. generace se vsypem křemičitého písku (tenisové kurty, víceúčelová hřiště).
Po regeneraci povrchu získá umělý trávník opět vlastnosti jako nově položený povrch. Tento jedinečný stroj není volně prodejný a žádná jiná firma na světě jej nevyrábí a ani jej nemůže okopírovat. Jediný výrobce na světě, Angličan Charles Lawrence, exkluzivně spolupracuje vždy jen s jednou vybranou firmou v daném státě, která se zabývá pokládkou umělých trávníků. Tato jediná jím vybraná firma má možnost si stroj zakoupit a disponovat s ním. V každém státě na světě může být pouze jediný stroj tohoto typu.

Proč je třeba umělou trávu renovovat?

Oblá zrnka písku nebo gumového granulátu, která dávají pískem nebo granulátem plněnému trávníku jeho výjimečné sportovně-hrací charakteristiky jsou také vynikajícím filtrovacím prostředkem. Všechna nečistota (prach, nečistoty, organické látky....) se zachycuje v několikamilimetrové nebo ně-
ALTERNATIVY OBNOVY UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ
VOLBA NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY
ignorovat problém žádné žádné výdaje pokračování, zhoršování, zhutnění dosáhne tvrdosti betonu - následně nutná výměna povrchu za nový
kartáčování a úprava písku (granulátu) nízké nízké náklad zlepšení je krátkodobé, zhutnění se neodstraní, jen částečně zbaví povrchových nečistot
částečné nahrazení písku (granulátu) pomocí kartáčů, následovně posypání pískem (granulátem) střední částečné odstranění zhutnění mechanické poškození vláken, krátkodobé zhutnění a částečné řešení, se zcela neodstraní
částečné nahrazení písku (granulátu) pomocí tlakové vody následovné posypání pískem z horní vrstvy, (granulátem) střední docela účinné odstranění zhutnění Vodou se znečistí nižší vrstvy písku (granulátu) nečistotami z horní vrstvy, což vede k potížím s vodoupropustností. Zhutněná a zatvrdlá místa voda neodstraní.
obnovení strojem BEAVER 1000 nebo BEAVER 2000 střední / vysoké hrací plocha "jako nová" nejsou
položení nového umělého trávníku velmi drahé nová hrací plocha velmi často zbytečné
kolikacentimetrové horní povrchové vrstvě. Během času se tyto materiály spojí s částečkami písku (granulátu) a zcela ztvrdnou (vytvoří se tvrdá krusta). Stupeň usazování nečistot je výrazně ovlivňován údržbou! Je-li povrch pravidelně kartáčován a čištěn (nejlépe lx denně), nemůže dojít k zašlapání znečištěných částic. Pokud je však údržba nedostatečná, postupně se kontaminující látky zanášejí a spojují s pískem (granulátem) a neustálým hraním se vrchní vrstva zkompaktní. Zhutnělá vrstva pak ztvrdne v mlat a následně ztuhne až do tvrdosti betonu.

Postup renovace

Anglický stroj Beaver 1000 nebo Beaver 2000 do ztvrdlého povrchu umělého trávníku vhání vzduch pod obrovsky vysokým tlakem (14 bar, tj. 2000 PSI). Tímto tlakem se rozruší a odstraní zhutněná povrchová vrstva písku nebo gumového granulátu, která se nasaje do zásobníku stroje a následně se odveze. Za suchého počasí se pomocí vířivého odprašovače odstraní jemný prach, který zůstane ve filtračních pytlích. Písek (granulát) a veškeré nečistoty je možné odstranit do různé hloubky, běžně do hloubky 5 až 10 mm u trávníku 2. generace a až 50 mm u trávníku 3. generace. Čistící stroje BEAVER 1000 nebo BEAVER 2000, jejichž kola pojíždějí pouze po zhutněném povrchu, mají vzduchové aplikátory v zadní části stroje, které zabezpečí, že umělá vlákna trávníku nemohou být poškozena. Po odstranění znečištěného písku (granulátu) se vlákna umělého trávníku vracejí do svislé polohy a tím jsou dokonale vyčištěna. Renovovaný umělý trávník je znovu zapískován novým křemičitým pískem nebo dosypán novým gumovým granulátem a trávník následně vypadá jako nový. Konečná úprava hrací plochy se provádí kartáči používanými pro běžnou údržbu.
 • Renovace - obnovení je jedinečný postup, pomocí kterého se obnoví charakteristické vlastnosti povrchu a tím se prodlouží životnost pískem (granulátem) plněných umělých trávníků, aniž by byla vlákna jakýmkoliv způsobem poškozována.
 • Celý proces renovace představuje u tenisového dvorce (víceúčelového hřiště), který je zasypán křemičitým pískem, cca 1 den práce a u fotbalového nebo hokejového hřiště, která jsou zasypána jak pískem, tak gumovým granulátem, cca 4 až 6 dnů práce.
Tento způsob renovace pomocí anglických strojů BEAVER 1000 nebo 2000 zajišťuje na území České a Slovenské republiky pouze firma Sport-Technik Bohemia s.r.o. (viz foto certifikátu), která vlastní tyto stroje s exkluzivitou do roku 2030, a jenom tato firma může s těmito stroji pracovat.
Viditelný rozdíl mezi znečištěnou plochou a trávníkem po odstranění vysátého granulátu s nečistotami