Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sport-technik.cz
Sokolovská 40, 186 00 PRAHA 8    -    Tel.: 222 317 885 Mobil: 602 122 020    -    E-mail: vopicka@sport-technik.cz

Po ceně Community Award z června 2014 uděluje ESTO dne 28. 10. 2015 české firmě Sport-Technik Bohemia i cenu Sports Award.

Vynikající úspěch v soutěži ESTO ( European Synthetic Turf Organisation )komentoval generální ředitel společnosti a Prezident Asociace zhotovitelů fotbalových s umělými trávníky Milan Vopička takto:

Cena kterou jsme obdrželi na kongresu ESTO v červnu 2014 v Tureckém Istanbulu se týkala realizace fotbalového hřiště se špičkovým umělým fotbalovým trávníkem LANO v nové moderní hale v tréninkovém centru Dynama České Budějovice jejímž prezidentem je fotbalový internacionál Karel Poborský.
Tato hrací plocha byla předána jako dar fotbalové mládeži nejen k tréninkové činnosti, ale i soutěžních utkání dle projektu VICTOR 4+1 5+1 a 7+1 tj pro potřeby té nejmladší věkové kategorie 6- 12 let !!

Letošní aktuální ocenění jsme převzali na GALA večeru ESTO ve středu 28.10.2015 v rámci celosvětového setkání firem, které se zabývají sportovními stavbami a umělými trávníky na FSB v Kolíně nad Rýnem. V hotelu Hyat na břehu řeky Rýna jsem převal první cenu v kategorii SPORTS AWARD za nejlepší sportovní stavbu roku – Sportovní areál v Praze 6...!!

Dále Milan Vopička: „Tato první cena světové sportovní stavby roku je pro mě oceněním mé celoživotní práce, protože se sportovním stavbám jako projektant a stavitel věnuji již od roku 1960. Velmi mě těší, že ta „malá“ Česká republika a moje firma se dokázala prosadit v kategorii a v konkurenci více jak 300 projektů z velkých světových a Evropských zemí, jako je Anglie, Francie, Itálie nebo Německo.
V 74 letech jsem si udělal již podruhé nečekanou radost a dokázal tak „světu“ že i v Česku jsou „machři“, kteří to umějí.“

Nově postavený sportovní areál u ZŠ Dědina,

jehož investorem byla Městská část Praha 6 byl vybudován ve dvou etapách. I. etapa začala 18. července 2014 a byla dokončena 18. září 2014 za rekordních 60 dní. II. etapa začala 30. dubna 2015 a byla dokončena 18. srpna 2015. Tento sportovní komplex je zcela ojedinělý ve svém projekčním řešení, protože prostorová a výšková dispozice je rovna obdobným stavbám v horském terénu či v terénu, ve kterém se staví např. v Monte Carlu.

V první části bylo v zadání vybudovat fotbalové hřiště s umělým trávníkem III. generace s certifikací FAČR. Požadavek byl, aby na hřišti mohla hrát především fotbalová mládež 4+1, 5+1 a 7+1 tak i soutěžní utkání dospělých, což bylo umožněno barevným lajnováním. Dále byl požadavek umístit kolem fotbalového hřiště atletický ovál délky 300m, s cílovou rovinkou délky 100m s tartanovým povrchem a s doskočištěm pro skok daleký, což nebylo možno vytvořit bez stavby vysoce náročných opěrných zdí v délce cca 140 m a výšce cca 6 m. Další zajímavostí je skutečnost, že pro prostor II. etapy bylo nutno vybudovat další opěrné zdi délky cca 85 m a výšky cca 4 m, aby zde mohly vyrůst dva tenisové dvorce, dva volejbalové kurty a víceúčelové hřiště pro házenou, malou kopanou, basketbal, tenis a volejbal, vše s umělým trávníkem II. generace. V budoucnu bude toto hřiště opatřeno přes zimní období polyetylénovou přetlakovou halou. Sportoviště vystavěné ve II. etapě jsou oploceny bezúdržbovými „francouzskými“ploty.
Do tohoto prostoru se povedlo začlenit a vybudovat nový dvoupatrový moderní objekt se šatnami, občerstvením a sociálním zázemím, vedle kterého se nachází ještě objekt pro údržbu, dětské bezúdržbové hřiště pro nejmenší, horolezecká stěna, trampolíny, hřiště na badminton a betonová monolitická tribuna pro sedící diváky se speciálními sedačkami. Po obou stranách tribuny jsou kryté střídačky pro fotbalové hřiště. Celý sportovní areál má nové bezúdržbové oplocení na monolitických podezdívkách a nově vysázenou zeleň v celém vnitřním prostoru a také má osvětlena jednotlivá hřiště profesionálním osvětlením.

Díky realizaci tohoto projektu se výrazně rozšířila možnost sportovního vyžití v této okrajové části Prahy blízko Letiště Václava Havla. A to pro všechny věkové kategorie ale především pro mládež. Vzhledem k umělému osvětlení sportovišť je k dispozici rovněž ve velkém časovém objemu.

Je nutno upozornit, že firma Sport-Technik Bohemia, ve své pětadvacetileté působnosti má ve svém čele bývalého vrcholového sportovce hokejistu a tenistu Milana Vopičku, který tuto profesi provozuje více než 50 let svého života a je znám svou náročností a to i na detail.

Jeho firma postavila více než 1.600 sportovních areálů a hřišť.