Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sport-technik.cz
Sokolovská 40, 186 00 PRAHA 8    -    Tel.: 222 317 885 Mobil: 602 122 020    -    E-mail: vopicka@sport-technik.cz
 
  SK Dynamo České Budějovice (2011) - I. liga - umělý trávník III. generace LANO PROFOOT - MXSi20 60 s paměťovým vláknem a osvětlením - certifikát FIFA* + FAČR
 
  
 
  Slavnostní otevření fotbalového hřiště Uherský
Brod (2000) - Antonín Panenka a Milan Vopička
 
 
  Licenční certifikát společnosti
FIFA - certifikace umělého
trávníku LANO
 
 
  Certifikát FAČR - osvědčení regulérnosti daného hřiště pro soutěže II. ligy
 
 
Nezbytným osvědčením, pro správnou volbu konkrétního typu umělého trávníku je certifikát FIFA* nebo FIFA** (na základě náročných laboratorních zkoušek). Jen takto certifikované trávníky mohou být uznány jako regulérní pro soutěže FAČR až do úrovně II. ligy. Osvědčením regulérnosti je dle Soutěžního řádu fotbalu, článek 26 odstavec b, certifikát FAČR vydávaný vždy jen konkrétnímu hřišti na základě splnění předepsaných parametrů. Tyto parametry se řídí „Prováděcím pokynem Technické komise FAČR,“ která spolupracuje s Asociací zhotovitelů umělých trávníků III. generace při ESTO pro celé území České republiky (prezidentem asociace je od r. 2007 M. Vopička viz. webové stránky FAČR).
Vlákno trávníku
  
 • Umělý trávník LANO MXSi20 60, MXSi TLT III. generace
  Nová generace umělých trávníků se vyznačuje delším vláknem 4 až 6 cm (u dřívějších výrobků max. 3,5 cm). Křemičitý písek je i nadále používán, ale jen jako stabilizační vsypová vrstva spodní části trávníku - v oblasti, kterou fotbalista prakticky nezasáhne. Nad pískovou vrstvou (2,5 cm) je vrstva gumového granulátu (2,5 cm) a poslední 1 cm vlákna zůstává volný. Aby se umělý trávník ještě více blížil přírodnímu, po instalaci monotrávníku s pamětí se trávník jeví jako přírodní tráva. V současné době se rovněž používají trávníky s monovláknem FIFA* nebo FIFA*, který se ještě více přibližuje k přírodní trávě, rovněž pokud to dovolí finance se doporučuje umělohmotná litá podložka z polyuvretanu v tloušťce 2 – 3 cm.
 
  Luka nad Jihlavou (2012) - umělý trávník III. generace - certifikát FIFA* + FAČR
 
  
 
  Fotbalové hřiště s trávníkem III. generace LANO PREMIER - DUKLA Praha I.liga - Juliska, včetně osvětlení a oplocení, který byl slavnostně otevřen 13.6.2008 s certifikací trávníku FIFA + FAČR
 
 
  Hluboká nad Vltavou (2008) fotbalové hřiště 108 x 70 m s umělým trávníkem III.generace, osvětlením francouzským oplocením COREL
 
 
 
  Dědina Praha 6 - fotbalové hřiště s trávníkem III.generace LANO PROFOOT MXSi20 60 včetně atletické dráhy, osvětlení, tribuny a oplocení, které bylo slavnostně otevřeno 30.9.2014 s certifikací FIFA* + FAČR
 
 • Výrazně se zlepšily sportovně technické vlastnosti, jako je rolování a odraz míče, riziko spálení kůže prakticky neexistuje
 • Vyšší stabilita hráče je dána zásypem trávníku gumovým granulátem
 • Hrací plocha je měkčí a pohlcuje dobře jednotlivé nárazy
 • Hráč vnikne kopačkou do výplně trávníku podobně jako u přírodního
 • Trávník třetí generace v tl. 6 cm v zimě nezamrzá
 • Trávník třetí generace je možno automaticky zavlažovat v letních měsících
 

a) vodopropustná konstrukce ze štěrkopísku, štěrků a závěrečné výsivky (základní konstrukce)
b) umělohmotná polyuretanová podložka (šichta) cca 2 - 3 cm (vylepšená konstrukce)
c) trávník 6 cm - mono s paměťovým vláknem
(Rámcové pokyny skladby a provedení podkladních konstrukcí jsou obsaženy v Prováděcích pokynech stadionů a hracích ploch FAČR. Jejich dodržení je podmínkou udělení Certifikátu FAČR pro konkrétní hřiště. Viz soutěžní řád kopané čl.26, odstavec 2b).
  
 
  Realizace podkladu včetně odvodňovacích žlábků s mřížkou - Praha
 
 
  Umělohmotná polyuretanová podložka - Praha - Kyje (r.2014)
 
  
 
  Postup pískování umělého trávníku - Hrobce (r. 2013)
 
 
  Zpracování gumového granulátu do umělého trávníku - Praha (r.2014)
 
  
 • Umělý trávník
  LANO PROFOOT CHALLENGE II. generace

  s použitím vláken LSR, která zabraňují spálení kůže při pádech, se vsypem z křemičitého písku. Pokládá se na výsivku bez podložky nebo na vodopropustný asfalt s gumovou vodopropustnou podložkou. Délka vlákna - 28 až 32 mm, vsyp - písek. Tento typ je předchůdcem umělých trávníků III. generace. Je cenově přístupnější, ale jeho vlastnosti se méně přibližují přírodním trávníkům.
 
  Hřiště s umělým trávníkem II. generace - sportovní areál Baba - Praha (r.2006)
 
 
SPORT TECHNIK BOHEMIA má výhradní zastoupení pro ČR a SR na dovoz a realizaci komplexních sportovišť včetně podkladové konstrukce pro belgického výrobce umělých trávníků firmy LANO. Umělý trávník LANO má certifikaci FIFA* a FIFA**.
  
 
  Přírodní trávník AC Sparta Podvinný Mlýn s atletickým oválem (2011)
 
 • Přírodní trávník
  - použití lité patentní desky „SPECIÁL SYSTÉM“ s výsevem anglického travního semene. Součástí dodávky může být automatické zavlažování systémem RAIN BIRD.
 • Škvárové hřiště
  - použití lité patentní desky „SPECIAL SYSTÉM“
 • Mlatové hřiště
  - směs písku, hlíny a jemného štěrku

  
 • Ochranné oplocení za brankami - dodáváme rámové (povrch nutno ošetřit nátěrem) nebo francouzské COREL (kryto PVC, nenatírá se)BERGER-HUCK - bezúdržbové
 
  Krytá střídačka
 
 
 
  Tribuna pro diváky se sedačkami
 
 • Střídačky - kryté makrolonovým sklem různých tvarů
 • Osvětlení - realizujeme podle české verze evropské normy EN 12193 (schváleno ČMFS pro soutěžní utkání). Dodáváme žárově pozinkované stožáry a výbojková svítidla AEROLUX.
 • Branky se sítěmi
  - pevné nebo přenosné
 • Odvodňovací žlábky s umělohmotnou protiskluzovou mřížkou
 • Zavlažovací systém RAIN BIRD
 • Zavlažovací systém TORO
 
 
  Přenosná fotbalová branka se sítí
 
 
  FK Horní Bříza (2011) - umělý trávník III.generace - deatil oplocení za brankou
 
 
 
  Odvodňovací žlábky po obvodu hřiště
 
 
 
  Praporek